LIETUVOS PARKINSONO LIGOS DRAUGIJA

Lietuvos Parkinsono ligos draugija (LPLD) veikia nuo 1997 metų.

Lietuvos Parkinsono ligos draugija yra ne pelno organizacija, jungianti fizinius ir juridinius asmenis, vienijanti sergančiuosius Parkinsono liga, jų šeimų narius, globėjus, draugus, medikus ir kitus žmones, kam Parkinsono liga yra aktuali.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos istorija prasidėjo Kauno klinikų (dabar LSMU ligoninė Kauno klinikos) Neurologijos klinikoje, kai 1989 metais negailestingas likimas, paskyręs sunkų išbandymą, tarsi atgailaudamas supažindino du šviesius žmones – Saulių Adomaitį ir Vytautą Mildažį. Diagnozė – Parkinsono liga. Informacijos apie ligą beveik nebuvo. Prognozė – išgyventi su liga iki 10 metų – vyrų neišgąsdino.

Veikla

  • Vykdome šviečiamojo pobūdžio veiklą, supažindiname visuomenę su Parkinsono liga, siekiame sumažinti sergančiųjų socialinę atskirtį.
  • Siekiame, kad naujausi Parkinsono ligos gydymo metodai būtų taikomi Lietuvoje.
  • Kartu su kitomis Lietuvos pacientų organizacijomis sprendžiame bendras sergantiesiems kylančias problemas: hospitalizavimo, reabilitacijos, vaistų kompensavimo, neįgalumo lygio ir teikiamų lengvatų nustatymo, medicininių ir socialinių paslaugų suteikimo ir kt.
  • Skatiname sergančiųjų ir jų šeimų narių bendravimą, dalinimąsi gerąja patirtimi ir jungimąsi į grupes savo regionuose.

Misija

  • Mes siekiame pagerinti sergančiųjų Parkinsono liga ir jų slaugytojų gyvenimo kokybę.

Vizija

  • Sergančiųjų Parkinsono liga, medikų, vyriausybės ir kitų geros valios žmonių vieningų pastangų dėka, steigti specializuotus Parkinsono ligos kabinetus visuose Lietuvos regionuose.
  • Visuomenės bei vyriausybės parama sergantiesiems Parkinsono liga.

Tikslai

  • Atstovauti sergančiųjų Parkinsono liga interesus visuomenėje ir gydymo institucijose, supažindinant jas su sergančiųjų problemomis.
  • Bendrauti su kitų šalių analogiškomis organizacijomis, keičiantis sukaupta patirtimi ir informacija.

Veikiame vadovaudamiesi LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMU ir Lietuvos Parkinsono ligos draugijos įstatais