Kauno apskrities Parkinsono draugijos bendradarbiavimas ir dalyvavimas kituose projektuose

2022 metai

2022-11-14

Jau pradėti renovacijos darbai, kuriuos atlieka UAB „NOSADA” pagal projektą „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“, kurio tikslas: ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę modernizuojant LSMU sporto bazės infrastruktūrą.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Finansavimas – 434 399,08 Eur (LSMU lėšos – 854 351,00 Eur).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 – 2023-08-04.

LSMU Projektą vykdo kartu su partneriais: Kauno apskrities Parkinsono draugija ir Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubu „Santaka“.

2022-10-06

Projekto „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“ konkursą laimėjo ir rangos darbus (sporto stadiono rekonstravimą) atliks UAB „NOSADA“.

Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant LSMU sporto bazės infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 – 2023-08-04. Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. LSMU Projektą vykdo kartu su partneriais Kauno apskrities Parkinsono draugija ir Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubu „Santaka“.

2022-08-16

LSMU Sporto centro vadovas dr. D. Velička pakvietė Kauno apskrities Parkinsono ligos draugijos atstovus susitikti LSMU Sporto centre. Susitikimo metu kalbėta apie LSMU vykdomą projektą „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“. Sporto centro vadovas atsakė į Draugijos atstovų klausimus apie vykdomo projekto eigą, supažindino su Sporto centru, domėjosi sergantiesiems Parkinsono liga tinkančiu fiziniu aktyvumu.

Kauno apskrities Parkinsono draugijos atstovai pasidalino savo žiniomis apie kitose šalyse populiarias terapijas, skirtas sergantiesiems Parkinsono liga, papasakojo, kad, pavyzdžiui, bokso užsiėmimai gali padėti suvaldyti pusiausvyros sutrikimus ir apsaugoti nuo griuvimų, kurių pasekmės ypač skaudžios, nes kaulų lūžiai dar labiau sutrikdo judėjimą, pablogina sergančiųjų gyvenimo kokybę ir didina socialinę izoliaciją, o, specialistų teigimu, po 5 ligos metų griuvimai pasireiškia 37% sergančiųjų Parkinsono liga, bent kartą per metus nukrenta 70% sergančiųjų.

Kauno apskrities Parkinsono draugijos atstovai džiaugėsi šiltu susitikimu, o ypač – gautais naudingais patarimais iš LSMU Sporto centro vadovo dr. D. Veličkos, kaip taisyklingai atlikti vieną ar kitą pratimą, judesį ir pan. „Tikimės, kad šis bendradarbiavimas peraugs į dar artimesnį ryšį tarp sergančiųjų ir sporto specialistų“, – atsisveikinant sakė Kauno apskrities Parkinsono draugijos pirmininkas Vaclovas Tunaitis.

Kauno apskrities Parkinsono draugija bei Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubas „Santaka“ yra LSMU projekto „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“ partneriai. Projektas yra finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 – 2023-08-04.

2022-08-09

Sporto centro vadovas dr. D. Velička

Kauno apskrities Parkinsono draugija, būdama LSMU projekto „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“, kurio tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant LSMU sporto bazės infrastruktūrą, partnere, džiaugiasi jau vykdomomis viešųjų pirkimų procedūromis rangos darbams atlikti.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 – 2023-08-04.

Projekto partneris taip pat yra Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubas „Santaka”.

Kauno apskrities Parkinsono draugijos pirmininkas Vaclovas Tunaitis ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sporto centro vadovas dr. Deivydas Velička aptarė aktualius klausimus dėl tolimesnio bendradarbiavimo, bendrų veiklų ir pagalbos, vystant bendrą projektą „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“.

2021 metai

2021 m. rugpjūčio 5 d. Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU arba projekto vykdytojas) ir VšĮ Centrinė projekto valdymo agentūra pasirašė projekto „LSMU sporto bazės, esančios Žeimenos g. 106, Kaune, modernizavimas“, Projekto Nr. SP2021-1-104 (toliau –  Projektas) įgyvendinimo – finansavimo sutartį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-08-05 2023-08-04.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Projekto išlaidų suma –  786 220,49 EUR.

LSMU Projektą vykdo kartu su partneriais Kauno apskrities Parkinsono draugija ir Kauno krašto neįgaliųjų integracijos ir sporto klubu „Santaka“.

Projekto tikslas: ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę modernizuojant LSMU sporto bazės infrastruktūrą.

Projekto uždavinys: rekonstruoti sporto aikštyną, pritaikant tikslinių grupių poreikiams.

Planuojami rezultatai:

  • Modernizuota LSMU sporto bazė užtikrins tinkamas sąlygas tikslinei grupei ja naudotis ne trumpiau nei 3 metus pasibaigus projektui.
  • Bus organizuojamos ne mažiau kaip 4 sporto šakų (futbolo, krepšinio, lauko teniso, tinklinio, lengvosios atletikos ir kt.) fizinio aktyvumo pratybos, treniruotės.
  • Nuolatos sportuos daugiau kaip 505 asmenys.

Netiesioginiai projekto naudos gavėjai: neįgaliųjų artimieji, LSMU sporto bazėje sportuojančių artimieji, tėvai ir mokytojai, Kauno miesto savivaldybė, valstybė.2016 metai

KAUNO KOLEGIJOS MEDICINOS FAKULTETO DOC. DR. VIKTORIJOS PIŠČALKIENĖS PROJEKTAS „PARKINSONO LIGA SERGANČIŲ ASMENŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS FIZINIU IR PSICHOSOCIALINIU POŽIŪRIU“

2016 m. užsimezgė ypatingai šiltas ryšys tarp Kauno kolegijos medicinos fakulteto ir Kauno apskrities Parkinsono draugijos

Pirmieji susitikimai su projekto vadove, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Slaugos katedros, doc. dr. V. Piščalkiene įvyko 2016 metų gruodį. Projektas numatė daug įdomių, aktualių užsiėmimų sergantiems (į projektą įtraukti ir mažo judrumo pacientai, juos lankant namuose) ir pranešimų įvairiomis temomis ne tik sergantiesiems, bet ir šeimos nariams. Daugiau apie projektą čia…

2017 sausį projekto veikla prasidėjo Kauno kolegijos socialinio darbo katedros lektorių Ilonos Skridlaitės ir Aušros Kavaliauskienės praktiniais seminarais „Parkinsono liga: kaip pažinti save iš naujo?“ bei „Parkinsono liga: kaip išsaugoti savo orumą ir įgalinti save?“ Siekiant skatinti savęs pažinimą ir įgalinti sergančiuosius pokyčiams, seminaruose buvo taikomi įvairūs patirtiniai metodai. Šis kūrybinis procesas padėjo žmonėms suprasti savąją vertę, priimti savąjį aš, suvokti savo poreikius bei įgalinti save trokštamiems pokyčiams atrandant bei plėtojant naujus savo gyvenimo tikslus. Daugiau apie seminarus čia…

2017 m. balandžio pabaigoje organizuota saviraiškos ir sveiko judesio dienos stovykla. Ir tai jau antroji! Daugiau apie antrąją dienos stovyklą čia…

Apie pirmąją dienos stovyklą sergantiesiems Parkinsono liga čia… arba Kauno kolegijos tiklaraštyje…

Pasaulinę ligonių dieną Kauno kolegija skyrė dėmesį sergantiesiems PL išklausydami atsakydami į sergantiems rūpimus klausimus. Daugiau skaitykite čia…

Projekto dalyviams buvo atlikti pusiausvyros ir kitų fizinės sveikatos rodiklių vertinimo tyrimai, pateiktos rekomendacijos. Moterims buvo skirta paskaita „Moterų veido, rankų priežiūros ir savimasažo galimybės ir ypatumai“. Dalyviai klausė pranešimų apie vaistus, skirtus PL gydymui, jų vartojimo ypatumus ir derinimą; apie miego problemas ir jų mažinimo galimybes medikamentinėmis ir nemedikamentinėmis priemonėmis; apie fitoterapiją; sergančiųjų PL mitybos ypatumus; apie šlapimo nelaikymo problemą ir jos mažinimo galimybes; apie galimus burnos ertmės pakitimus, sergant PL, ir individualių burnos higienos priemonių pritaikymą; apie pirmąją medicinos pagalbą užspringimo atveju. Kai kuriuos pranešimus lydėjo ir praktiniai užsiėmimai.

Kauno apskrities Parkinsono draugijos nariai kartu su Kauno kolegijos Medicinos fakulteto doc. dr. Viktorija Piščalkiene ir dėstytoja Ligita Simonaitiene dalyvavo Kauno kolegijos kuriamos filmuotos pamokos ėjimo šiaurietiškomis lazdomis kūrime.

Birželį Kauno kolegijos medicinos fakultete nuskambėjo projekto pabaigos akordai. Visi projekto dalyviai – Kauno apskrities Parkinsono ligos draugijos nariai ir Kauno kolegijos dėstytojai bei vadovai susirinko į šventę, kurios metu skambėjo dėkingumo žodžiai projekto organizatoriams, talkininkams ir dalyviams. Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis ir projekto vadovė doc. dr. Viktorija Piščalkienė įteikė padėkas projekte dirbusiems Kauno kolegijos dėstytojams ir studentams bei pažymėjimus projekte dalyvavusiems Kauno apskrities Parkinsono draugijos nariams.

Kauno apskrities Parkinsono draugija dėkoja nuostabiam Kauno kolegijos kolektyvui: studentams, dėstytojams, kolegijos direktoriui Dr. Mindaugui Misiūnui, pavaduotojai studijoms ir mokslui Dr. Nijolei Zinkevičienei, pavaduotojui komunikacijai Antanui Vaideliui, mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjui Vaclovui Makūnui ir žavingajai doc. Dr. Viktorijai Piščalkienei.

Kauno kolegijos ir Kauno apskrities Parkinsono draugijos nuotraukos

Kauno kolegija pratęsė savo projektą dar metams. Skaityti čia…