Jūsų PARAMA – pagalba sergantiems

Dėkojame už Jūsų gerumą!

Lietuvos Parkinsono ligos draugijai paremti Jūs galite skirti iki 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalies nuo gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

Paramą skirti galite kiekvieną pavasarį iki gegužės 2 d., deklaruodami pajamas. (Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.)

Nuo 2022 m. skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima tik pateikiant prašymą (forma FR0512) elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nagrinėjami nebus. Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), gali pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau – VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą. VIPT sąrašą rasite čia.

Kai pateiksite prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai, Jūsų skiriama praėjusiais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio dalis bus pervesta organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

Daugiau informacijos www.vmi.lt

Kaip pildyti prašymą elektroniniu būdu – https://www.vmi.lt/evmi/

Skirdami paramą Lietuvos Parkinsono ligoss draaugijai, nurodykite:

GAVĖJAS: Lietuvos Parkinsono ligos draugija ARBA 191944416 (įmonės kodas)

MOKESČIO DALIES DYDIS (procentais): galima skirti iki 1,2

MOKESČIO DALĮ SKIRIU IKI MOKESTINIO LAIKOTARPIO: nurodyti metus; galima skirti daugiau nei vienerius metus

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už jūsų gerumą ir paramą mūsų Draugijai! Jūsų parama bus skirta padėti sergantiesiems Parkinsono liga, nepalikti jų vienų su savo liga, šviesti sergančiuosius, jų šeimos narius ir visuomenę apie Parkinsono ligą.
Atsiprašome, kad neturėsime galimybės padėkoti kiekvienam asmeniškai. Valstybinė mokesčių inspekcija neteikia informacijos apie paramą skyrusius asmenis.

Jei norite kitu būdu paremti Lietuvos Parkinsono ligos draugiją, susisiekite su Draugijos pirmininku Rolandu Čėsna.

LPLD rekvizitai:
Lietuvos Parkinsono ligos draugija
Įmonės kodas: 191944416
Reg. adresas: Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas

Dėl korespondencijos siuntimo adreso susisiekti su Draugijos pirmininku Rolandu Čėsna.

Atnaujinta 2022-03-17