Medicinos paslaugų teikimas paciento namuose

Atnaujinta 2022-07-30

Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-133,

5. Paslaugas namuose teikia:

5.1. šeimos gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.2. vaikų ligų gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.3. vidaus ligų gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.4. gydytojas chirurgas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją;

5.5. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal bendrosios praktikos slaugytojos profesinę kvalifikaciją;

5.6. išplėstinės praktikos slaugytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal išplėstinės praktikos slaugytojos profesinę kvalifikaciją;

5.7. akušeris, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal akušerio profesinę kvalifikaciją.

6. Paslaugos namuose turi būti teikiamos:

6.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

6.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

6.5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

6.6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;

6.7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

7. Aprašo 6 punkte nenurodytais atvejais sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo poreikio priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1026,

2.1. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

19.  ASPN gavėjai:

19.1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

19.2. asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.