Neįgalumas ir ribotas darbingumas

Atnaujinta 2022-07-28

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Metodikos ir informatikos skyrius specialistės Roberta Urbaitytė ir Rasa Povilaitienė pakomentavo kaip vertinant darbingumo lygį yra pildomas „Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas“ (2015 m. sausio 10 d.):

Siekiant vieningos ir objektyvios asmens darbingumo lygio vertinimo praktikos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) buvo parengta „Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno pildymo atliekant darbingumo lygio vertinimą metodinė rekomendacija“ (toliau – rekomendacija), kurioje apibrėžti bendrieji Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno (toliau – klausimynas) vertinimo principai bei detaliai aprašytas kiekvieno klausimo vertinimas. Šia rekomendacija vadovaujasi visi NDNT specialistai-vertintojai, atliekantys asmens darbingumo lygio vertinimą bei pildantys klausimyną.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas pildomas NDNT teritoriniuose skyriuose dalyvaujant asmeniui (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Kai asmens bazinis darbingumas yra 0–15 proc. arba jis mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, klausimynas nepildomas.

NDNT darbuotojas, atliekantis darbingumo lygio vertinimą, pokalbio su asmeniu ir (ar) asmens atstovu metu klausimyną pildo NDNT informacinėje sistemoje. Atsakymai žymimi remiantis asmens ir (ar) asmens atstovo pateiktais atsakymais į klausimus. Aukščiau minėtas ministrų įsakymas nenumato asmens supažindinimo su galimais atsakymų variantais.

Užpildžius klausimyną, jis yra atspausdinamas. Asmuo arba jo atstovas po užpildytu klausimynu pasirašo.

„Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymo atliekant darbingumo lygio vertinimą metodinė rekomendacija“ parengta siekiant vieningai ir objektyviai įvertinti kiek atitinkama veikla neįgaliam asmeniui kėlė rūpesčių per pastarąjį mėnesį (ne tik kiek kartų, bet ir kokių sunkumų). Ši rekomendacija skirta tik NDNT specialistams-vertintojams, atliekantiems asmens darbingumo lygio vertinimą bei pildantiems klausimyną.

Rekomendacija parengta vadovaujantis Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau- PSO) patvirtintomis unifikuotomis neįgalių asmenų savarankiškumo vertinimo metodikomis, griežtai laikantis Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos ,,Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno“ bei WHODAS 2.0. – bendrinio sveikatos ir negalios vertinimo instrumento, sudaryto PSO, ir rekomenduojamo sveikatos ir negalios matavimui standartizuotu metodu įvairiose kultūrose, elementais bei principais.