Specialieji poreikiai

Atnaujinta 2021-09-11

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.(2.12.Nr.I-2044)

Specialiosios pagalbos priemonės – specialiojo poreikio tenkinimo priemonės, kurių tikslas – jas gaunančiam neįgaliajam užtikrinti lygias ugdymo, profesines, socialines bei visaverčio integravimosi į visuomenę galimybes.(2.13.Nr.I-2044)

Specialiųjų poreikių lygis – asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, savarankiškumo netekimo mastas, nustatomas atsižvelgiant į asmens specialiuosius poreikius.(2.14.Nr.I-2044)

Specialieji poreikiai nustatomi neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.(201.1.Nr.I-2044)

Specialieji poreikiai nustatomi kompleksiškai vertinant asmens sveikatos būklę ir galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje.(201.2.Nr.I-2044)


Specialieji poreikiai

(201.1.Nr.I-2044)

Nuolatinės slaugos
Lygiai(201.3.Nr.I-2044):
 • pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga;
 • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga.

Nustatymo terminas(201.7.Nr.I-2044):

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Nuolatinės priežiūros (pagalbos)
Lygiai:
 • pirmojo lygio nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba;
 • antrojo lygio nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė negu 3 valandų per parą kitų asmenų atliekama priežiūra (pagalba).(201.4.Nr.I-2044)

Nustatymo terminas(201.7.Nr.I-2044):

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos

Asmenims, kurių judėjimo funkcijų sutrikimas pastovus ir negrįžtamas.(201.5.Nr.I-2044)

Kartu gali būti nustatytas:
 • antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba
 • arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,
 • arba antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.(201.6.Nr.I-2044)

Nustatymo terminas(201.8.Nr.I-2044):
 • 6 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Kompensacija išmokama pagal konkrečias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Dėl specialaus poreikio nustatymo kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo tarnybą, www.ndnt.lt;

Dėl kompensacijos – į „Sodrą“, www.sodra.lt arba 1883.


Ugdymo

Ugdymas – mokymas, lavinimas, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų formavimas.(2.19.Nr.I-2044)


Techninės pagalbos priemonių

Techninės pagalbos priemonės  bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedantys išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.(2.18.Nr.I-2044)


Aplinkos ir būsto pritaikymo

Reikalavimai dėl neįgaliesiems fiziškai tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse įgyvendinami atliekant teritorijų planavimą ir statinių projektavimą bei viešosios paskirties pastatų, būsto ir jo aplinkos, viešojo transporto objektų, skirtų keleiviams aptarnauti, ir jų infrastruktūros, informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.(11.Nr.I-2044)


Asmeninės pagalbos

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.(2.3.Nr.I-2044)

Asmeninis asistentas – fizinis asmuo, teikiantis asmeninę pagalbą neįgaliajam, su kuriuo jis nėra susijęs artimais giminystės ryšiais (nėra neįgaliojo tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė), vaikas (įvaikis), senelis (-ė), vaikaitis (-ė), brolis, sesuo), santuokiniais ryšiais (nėra neįgaliojo sutuoktinis) ar su kuriuo negyvena ir netvarko bendro ūkio neįregistravęs santuokos, taip pat nėra neįgaliojo globėjas ar rūpintojas arba neįgaliojo aprūpintojas.(2.4.Nr.I-2044)


Specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Pasikeitimai nuo 2021 m. liepos 1 d. Nebeliko nedidelių specialiųjų poreikių lygio.

 • Didelių specialiųjų poreikių lygis bus nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba tiems, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis.
 • Vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Nustatomas asmenims, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros ar pagalbos poreikis, arba tiems, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos nustatytas 35–55 proc. darbingumo lygis.

Senjorai, kuriems buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, turėtų kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad turimas nedidelių specialiųjų poreikių lygis būtų prilygintas vidutinių specialiųjų poreikių lygiui. Termino, iki kada galima kreiptis, nėra.

Reikia pateikti:

 • prašymą,
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,
 • 3×4 cm nuotrauką, bus išduotas naujas neįgaliojo pažymėjimas.

Nustatymo terminas:

 • 6 mėnesiams, kai vertinama pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • 1 metams, kai vertinama pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Nustatymo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (201.2.Nr.I-2044)

Specialiųjų poreikių nustatymui vertinama:

 • bazinis funkcionavimo lygmuo (medicininė dalis);
 • žmogaus savarankiškumas (socialinė dalis). Nuo 2019 m. liepos 1 d. pensijos amžiaus sulaukusių neįgaliųjų savarankiškumas vertinamas savivaldybėse – čia pildomas Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimynas, kad savivaldybės iškart žinotų, kokių paslaugų reikia senjorui. Daugiau informacijos skaitykite čia…

Neįgaliesiems, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos tikslinės kompensacijos

Tai – papildoma išmoka, kuri gali būti mokama kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija. Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje.

Dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, www.ndnt.lt.

Dėl kompensacijų – į savo savivaldybę arba prašymą pildyti www.spis.lt.

Viskas apie darbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių nustatymą, 2023 m.