| |

Pasaulinė sergančiųjų Parkinsono liga diena!

Tulips-Parkison-Symbol-1040x400Balandžio 11-oji – ir vėl pasaulis mini Pasaulinę sergančiųjų Parkinsono liga dieną. Gaila, kad ši diena labiau žinoma ir minima tik Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių. Norėtųsi pasikviesti į didelę salę visus 10000 su viršum Lietuvos sergančiųjų šia liga (deja, gal daugiau nei trečdalis iš jų sėdėtų vežimėliuose). Kur tilptume visi? Ir patikėkit, šis suėjimas nebūtų liūdnas: šurmulys, pokalbiai, senų pažįstamų, kuriuos suvedė draugija, džiugus susitikimas. O pasigirdus muzikai, dalis kėdžių ištuštėtų – suktųsi susikibusių rankomis ratelis. Gal tai tradicija, gal džiaugsmas, kai aplink tik savi, draugai, kurie priverčia užmiršti sunkią kasdienybę, primena jaunystę ir sugrąžina į vaikystę.

Bet metuose dar daug  dienų, kasdienybės,  kurią  geriausiai išsako mūsų dainorėlis Romas:

Nepalikit su negalia vienų,
Kai ruduo  lėtai sūpuoja laiką.
Jiems tada baugu ir neramu,
Jiems tada be galo jūsų reikia…
Nepalikit su negalia vienų,
Taip skausmingai klumpančių prieš vėją.
Kiek dar turit artumos dienų,
Tiek kasdien ta artuma trumpėja.

Todėl linkiu Draugijai gyvuoti, stiprėti, plėstis sergančiųjų džiaugsmui (kurio taip nedaug belikę), taip pat sulaukti įdomių lektorių, temų. Kad nebūtų „mažų“ ir „didelių“ narių, kad kiekvienas įneštų savo grūdelį į draugijos aruodą – ne materialiąja prasme, bet savo aktyviu dalyvavimu.

O visiems sergantiesiems priminsiu: anksčiau ar vėliau atsiras vaistai, ir mūsų negalavimų kaip nebuvę…  Tam ir skirta ši diena, kad  primintų tiek mums, tiek mokslo darbuotojams bei gydytojams – mes nugalėsim Parkinsoną.

LPLD pirmininkės pavaduotoja Angelė Gurklytė Razmienė