Informacijos neįgaliesiems koordinavimo platforma Manogarantijos.lt.

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu sukurta informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo platforma Manogarantijos.lt.

Asmeniui nustačius neįgalumą, darbingumo lygį ar specialiuosius poreikius, dažnas ieško informacijos apie tai, kokią valstybės pagalbą ir garantijas galima gauti, domisi konkrečiomis pagalbos gavimo sąlygomis, domisi, kur kreiptis. Nors Seimo, ministerijų ar įstaigų priimti teisės aktai yra skelbiami viešai, ši informacija yra pateikiama skirtingais būdais, skirtingose interneto svetainėse, o tai labai apsunkina informacijos konkrečios negalios atveju paiešką.

„Manogarantijos.lt platforma yra vieta, kur pateikiama koncentruota nukreipianti informacija apie kone visas garantijas bei pagalbą negalią turintiems asmenims ar jiems padedantiems asmenims. Šioje svetainėje pateikta lengvai suprantama užklausos forma, kur galima suvesti individualius negalios požymius ir pagal tai gauti konkrečiu atveju aktualią informaciją. Taip pat pateikiamas sistemoje vartojamų sąvokų paaiškinimas, neįgaliesiems garantijas reguliuojančių teisės aktų sąrašas, sričių, kuriose yra numatytos garantijos, sąrašas. Svarbu ir tai, kad ši informacijos sistema nuolat stebima ir atnaujinama“, – sako Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šliužienė.

Be nuorodų apie garantijas, informaciją galima gauti pokalbio svetainėje forma, elektroniniu paštu, veikia telefono linija, kuria paskambinus informacija apie garantijas bus suteikta labai operatyviai ir aiškiai.

Atkreipiame dėmesį, kad sistemoje teikiama tik nukreipianti ir bendro pobūdžio informacija. Informacinė sistema neskirta teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, nebus atliekamas socialines garantijas teikiančių, vykdančių įstaigų veiksmų, sprendimų teisėtumo vertinimas. Informaciją teikiantys darbuotojai neturi įgaliojimų konkrečiose individualiose situacijose konstatuoti teisės aktų pažeidimų, ar priešingai konstatuoti, jog tokių nėra. Informacijos sistema yra tik pagalbinė priemonė orientuotis teisės aktų „labirinte“, ir tai nėra oficialus teisės aktų skelbimo portalas.

Manogarantijos.lt platforma skirta visiems, kurie domisi valstybės teikiama pagalba negalią turintiems žmonėms, tiek politikams, tiek studentams, kurie dažnai teiraujasi būtent apie neįgaliesiems skirtas garantijas.

Žinoma, ši informacijos sistema bus tobulinama ir plečiama įtraukiant ir sisteminant vis daugiau institucijų priimtų teisės aktų, susijusių su negalia, įskaitant savivaldybių priimtus sprendimus.

Svetainė pritaikyta ir suvokimo sunkumų turintiems asmenims: tekstas pateikiamas padidintu raidžių šriftu, svetainės dizainas , „neapkrautas“, nereikalinga informacija, paprasta ir intuityviai lengvai suprantama informacijos paieškos sistema.

Šio informacijos paieškos įrankio sukūrimas ir išlaikymas finansuojamas pagal Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų ir vėlesnių metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521, priemonę 4.2.3 „sukurti informacinę pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistemą“.