Liūdime

Su liūdesiu pranešame, kad eidamas 77 metus,  2019 m. balandžio 1 d. mirė ilgametis Vilniaus Parkinsono draugijos pirmininkas ALGIRDAS VAIČIULIS.

Algirdas Vaičiulis (1942-2019)

Šv. Mišios balandžio 3 d. 18:30 val. J. Matulaičio bažnyčioje Viršuliškėse, Vilniuje.

Velionio pagerbimas balandžio 4 d. nuo 10 iki 15 val. J.Matulaičio bažnyčios 5 šarvojimo salėje (J.Matulaičio g. 3, Vilnius).

Balandžio 4 d. 15 val. velionis bus išlydėtas amžinam poilsiui į Sudervės kapines.

Ilgą laiką dirbęs  Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus  pirmininku, vėliau tapęs šio skyriaus Garbės nariu,  Algirdas Vaičiulis buvo išskirtinai pareigingas, veiklus ir atkaklus žmogus.

Daug planų ir sumanymų teko  atsisakyti, kai 1999 m. buvo diagnozuota Parkinsono liga ir jis turėjo palikti savo mėgstamą darbą. Ilgainiui, apsipratus su liga, Algirdas Vaičiulis, panaudodamas savo sukauptą organizacinio darbo patirtį, pradėjo aktyvią veiklą Parkinsono draugijoje. Kartu su likimo draugais 2006 m. vietoje buvusios Vilniaus Parkinsono liga sergančiųjų savitarpio paramos grupės įkūrė Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyrių, išrūpino iš  Vilniaus miesto savivaldybės patalpas Antakalnio poliklinikoje (Antakalnio g. 59), kuriose iki šiol vyksta Vilniaus draugijos susitikimai. Daug dirbo tobulinant Lietuvos Parkinsono ligos draugijos ir jos skyrių įstatus. Kartu su kitais draugijos nariais atliko studiją, buvo nagrinėta, kiek ligoniai, sergantys Parkinsono liga, išleidžia lėšų vaistams įsigyti, kaip dažnai gydosi reabilitacijos įstaigose. Studijos medžiaga aptarta Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Algirdas Vaičiulis daug prisidėjo prie Pasaulinės Parkinsono ligos deklaracijos pasirašymo.  Pasirašymas vyko Vilniaus miesto savivaldybėje 2010 m. balandžio 10 d. Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių konferencijoje. Šią deklaraciją pasirašė 14 valstybių. Lietuva buvo pirmoji šalis, pasirašiusi deklaraciją Rytų Europoje. Algirdas Vaičiulis buvo vienas pagrindinių vykdytojų ir daug nuveikė derinant deklaracijos tekstą su įvairiomis Respublikos instancijomis, o taip pat renkant parašus po deklaracija. Deklaracijos pasirašymą raštu pasveikino tuo metu buvęs kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

Algirdas Vaičiulis taip pat organizavo pasitarimus dėl Bartelio indekso įvertinimo pakeitimų, darbo grupė pateikė pakeitimų siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, nes pagal galiojančias nuostatas Bartelio indeksas neatspindi tikrosios ligonio, sergančio Parkinsono liga, būklės. Buvo surasta ligonio, sergančio Parkinsono liga, būklei įvertinti labiau adekvati forma, bet darbo grupė prarado viltį, kai susidūrė su ministerijų abejingumu ir nenoru keisti tai, prie ko yra pripratę. Bartelio indeksas taikomas  senąja jo forma.

Draugijos narių pageidavimu, organizavo pažymėjimų sergantiems Parkisono liga draugijos nariams pagaminimą, kurie nelaimės atveju informuotų, kad ligonis serga Parkinsono liga.

Nedavė ramybės Respublikos sveikatos apsaugos sistemos įstaigoms, kad būtų kompensuojami būtiniausi vaistai Parkinsono ligos pacientams, dėjo daug pastangų, kad valstybinė ligonių kasa skirtų lėšų efektyvaus sergančiųjų Parkinsono liga chirurginio gydymo būdo  – giliųjų smegenų struktūrų stimuliacijai reikalingiems neuroelektrodams  įsigyti (pasiekta, kad kasmet nuperkama keliolika stimuliatorių komplektų). Negalime neprisiminti ir to, kad Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyrius dalyvavo LITEXPO parodoje, pristatydamas Draugiją ir jos veiklą.

Algirdas Vaičiulis nepamiršdavo pradžiuginti Vilniaus skyriaus narių, išrūpindamas švenčių proga kvietimus į Operos ir baleto teatrą, į LITEXPO parodų rūmų rengiamas parodas. 2012 metais Algirdo Vaičiulio dėka Pasaulinė Parkinsono liga sergančiųjų diena buvo paminėta Vilniaus Arkikatedroje Šv. Mišiomis. Vilniaus skyriaus nariai dėkingi tuomečiam Arkikatedros administratoriui monsinjorui R. Šalaševičiui už parodytą svetingumą sergantiesiems, garbingas vietas ir galimybę šalia turėti išskleistą draugijos vėliavą, už nuoširdų padrąsinantį žodį tartą Šv. Mišių metu.

Algirdas Vaičiulis nuolat bendradarbiavo su Vilniaus miesto savivaldybe dėl Dienos centro sergantiems Parkinsono liga įkūrimo ir išlaikymo finansavimo. Deja, nors Dienos centro patalpoms buvo rasta vieta, jos buvo įrengtos Gerontologijos ir reabilitacijos centre, Kalvarijų g. 323, Vilniuje,  Vilniaus savivaldybė sustabdė tolimesnę Dienos centro veiklą, neskirdama finansavimo jo išlaikymui. Liūdna, kad savivaldybei pasirodė naudingiau patalpas išnuomoti verslo atstovams. Tačiau pasitaikančios nesėkmės nesustabdė Algirdo Vaičiulio. Išnaudodamas net menkiausias progas jis bendradarbiavo su žiniasklaida, kad supažindintų visuomenę su Parkinsono liga, sergančiųjų problemomis ir palengvintų jų sprendimą.

Algirdas Vaičiulis visuomenines Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus pirmininko pareigas ėjo iki 2016 metų, nors porą paskutinių metų jau sunkiai sirgo. Ieškodavo lektorių, kurie domintų sergančiuosius Parkinsono liga, organizuodavo su jais susitikimus, į kuriuos pats jau atvykdavo sėdėdamas vežimėlyje, lydimas žmonos. Jis žinojo – vilniečiai laukia šių susitikimų ir tiki pirmininku. Pirmininkas nenuvils!

Su liūdesiu išlydime savo Pirmininką, tačiau mūsų atmintyje Jo darbai išliks, kol mes čia būsime.

Rolandas Čėsna

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos pirmininkas, taip pat ir Vilniaus Parkinono draugijos narys

Keletas svarbesnių Algirdo Vaičiulio apdovanojimų:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, įvertindama Algirdo Vaičiulio veiklą, 2003 m. apdovanojo jį Antro laipsnio sidabriniu garbės ženklu.

2010 m. Pasaulinės Parkinsono ligos dienos proga Algirdą Vaičiulį nuoširdžiai pasveikino ir įteikė Padėkos raštą Sveikatos ministras Raimondas Šukys.

2014 m. Pasaulinės Parkinsono ligos dienos proga Lietuvos Parkinsono ligos draugijos konferencijos metu Algirdas Vaičiulis buvo apdovanotas Sveikatos apsaugos ministerijos Padėkos raštu, kuriame rašoma: „Dėkoju už Jūsų nuoširdų darbą, ištiestą broliškos pagalbos ranką tiems, kuriems labiausiai jos reikia. Linkiu tolesnės prasmingos veiklos, valios, ryžto ir sveikatos”. Pasirašė Sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė.