Negalios terminas gali būti pratęstas automatiškai

Atnaujinta 2021-09-01

Jeigu karantino metu baigiasi nustatytos negalios terminas:

  • asmeniui nepateikus naujo siuntimo į NDNT, negalios terminas bus pratęstas automatiškai iki karantino pabaigos ir dar 90 dienų jam pasibaigus (šiuo metu tai yra iki rugsėjo 28 d.). Tiek galios ir anksčiau išduotas neįgaliojo pažymėjimas, nauji dokumentai neišduodami nebus.
  • asmeniui pateikus naują gydančio gydytojo parengtą siuntimą, terminas automatiškai pratęsiamas nebus. Vertinimas bus atliekamas įprasta tvarka, atitinkančia visus karantino laikotarpio reikalavimus.

Jeigu dėl negalios kreipiamasi pirmą kartą, negalios vertinimas atliekamas tik gavus gydytojo parengtą siuntimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti:

  • prašymą nustatyti negalią;
  • gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jei gydytojas pateikė siuntimą NDNT el. būdu, siuntimo pačiam asmeniui pateikti nereikia);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • 3X4 cm dydžio nuotrauką (pageidaujant gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, pateikti 2 nuotraukas).

Karantino laikotarpiu dokumentus į NDNT prašoma nenešti. Dokumentus ir prašymą dėl negalios nustatymo teritoriniams skyriams galima pateikti:

  • paštu,
  • palikti prie įėjimo į NDNT skyrių esančioje pašto dėžutėje,
  • el. paštu,
  • per E. pristatymo sistemą.

Gavus dokumentus, su asmeniu dėl savarankiškumo klausimyno užpildymo NDNT darbuotojas susisieks telefonu per 15 darbo dienų. Su pensinio amžiaus asmenimis dėl klausimyno susisieks savivaldybės socialinis darbuotojas.

Medicininė dalis vertinama pagal gydytojos parengtame siuntime pateiktus duomenis.

NDNT sprendimas išsiunčiamas paštu asmens prašyme nustatyti negalią nurodytu adresu.

NDNT teritorinių skyrių kontaktai informacijos pasitikslinimui…

Parengta pagal informaciją, skelbiamą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje.