| |

Netekome likimo draugo

150eb284b0db17507f212d39782961adLietuvos Parkinsono ligos draugija kartu su šeima ir draugais liūdi Anapilin išėjusio Stanislovo Vaitkevičiaus.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Amžinąjį atilsį, Stanislovai…

a.a. Stanislovas Vaitkevičius Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Kaišiadorių skyriaus pirmininkas. Tai ne tik visų  Parkinsono draugijos narių mylimas bendro likimo brolis, bet be galo talentingas lietuvių liaudies šokių kūrėjas, tautinių šokių kolektyvo „Skaisgija” vadovas, choreografas, aktyviai puoselėjantis liaudies kultūrą ir tradicijas. Nors sunku įsivaizduoti Parkinsono liga sergantį choreografą, jo pasiekimai įvertinti Respublikos šokėjų konkursuose ir net buvo pažymėti pirmąja vieta. Tai unikumas visada laukiamas Parkinsono draugijos narių, nes žinojo, kad S.Vaitkevičiaus šokėjų pasirodymas prikaustys dėmesį, privers nusišypsoti ir pamiršti savo bėdas patį liūdniausią žiūrovą.

Stanislovas Vaitkevičius niekada neatsisakydavo atvykti ir į nedidelį draugijos susibūrimą, pravesdamas specifines muzikines parkinsoniečių mankštas, ir rengiant didelius festivalius sveikiesiems. Didelį pasisekimą turėjo Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių  ir visų  negalią turinčių žiūrovų nepamirštamas festivalis „Nepalikit su negalia vienų”.

Atskirai reiktų paminėt ilgametį ir nuoširdų darbą su žmonėmis turinčiais negalią Strėvininkų globos namuose.

Kas galėtų suskaičiuoti, kiek S.Vaitkevičius suteikė Parkinsono  draugijos nariams ir visiems mačiusiems ir girdėjusiems laimingų užsimiršimo minučių, kiek žmonių įkvėpė tvirtybės ir pasitikėjimo, matant, kad ir su sunkia Parkinsono liga galima tiek daug nuveikti srityje, kurioje ši liga ypatingai trukdo.

Daugiau apie Stanislovą…