Parkinsono ligos gydymas

Atnaujinta 2023-11-03

Jūsų gydymas yra Jūsų ir Jūsų neurologo bendradarbiavimas!

Funkcinės veiklos sutrikimas nustatomas įvertinus:

  • ar nesutrikusi kasdienė ir darbinė veikla;
  • ar simptomai apima vyraujančią (su kuria rašoma, dirbama) ar kitą ranką (kūno pusę);
  • dirbamo darbo pobūdį (kruopštus darbas, ūkio darbai ir kt.);
  • simptomų tipą (tremoras, rigidiškumas (sukaustymas), su­trikusi eisena); pažymėtina, kad bradikine­zija (sulėtėjimas) dažniausiai sukelia didesnę negalią negu tremoras;
  • paties paciento nuomonę.

Gydymas skirstomas į:

  • medikamentinį;
  • chirurginį;
  • nemedikamentinį (psichoterapija, fiziniai pratimai, kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, logoterapija).

Atitinkama literatūra, savitarpio pagalbos grupės (sergančiųjų draugijos), psi­chologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos yra labai svarbios kompleksinio gydymo gran­dys.

Parkinsono ligos gydymas