| |

Sveikinimas

Visų Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių vardu sveikiname Draugijos pirmininko pavaduotoją, visų mylimą ir gerbiamą Angelę Gurklytę-Razmienę, garbaus jubiliejaus proga!

Linkime sveikatos stipresnės, dienos gražesnės, šypsenų aplink ir neprarasti vilties!

Gražios šventės!

Jūsų taip mėgiamo p.Vaclovo Daunoro „Kur balti keliai”…

(nuotr. skolinta)