Virpuolės vardadienis

Drebulė

Drebulės – keistuoliai medžiai. Jie virpa lyg širdis plazdėtų. Jie ošia lyg dainas dainuotų. Jie laukia, lyg mylėtų. Drebulių giraitė ir stogastulpis Rumšiškių muziejaus miškelyje primena lankytojams apie sergančiuosius Parkinsono liga ir jų draugiją. Stovi drebulės ir laukia mūsų Meilės. Tą Meilę jos šakom lyg rankom semia ir kelia ją į dangų.

Iš ten lauktoji Meilė į mūsų širdis krinta ir širdyje užauga Meilės medžiai. Jie virpa, virpa. Iš to virpesio pažįstam  savo likimo brolius ir seses.

Mūs jauniausioji sesė drebulėlė, neretai lenkiama atšiaurių jūros vėjų, o kartais glostoma šilto, švelnaus vėjelio, auga sveikatos centre „Energetikas“ ir jau skaičiuoja trečiuosius gyvenimo metus. Iki praėjusių metų buvusi bevardė, balandžio 16 d. ji buvo pakrikštyta VIRPUOLĖS vardu. Džiaugiasi Virpuolė, kad jos neužmirštam.

Dėkoja už nuostabias lopšines Juozui, už dainas apie meilę Romui. Apkabina Gerchardą už dainas apie gamtą. Dėkoja visiems visiems, ypač atsiuntusiems šypsenas. Balandžio 16-ąją ji kviečia visus į internetinę svetainę www.parkinsonas.lt vardadienio puotai.

Virpuolė norėtų turėti ne tik krikštamotę, bet ir krikštatėvį. Ji laukia pasiūlymų ar pasisiūlymų. Mažylė yra linksmuolė ir laukia jūsų linksmų nutikimų, laimės kokteilių, džiaugsmo ašarų. Nenuvilkime jos.

Te stiprūs Meilės medžiai auga jumyse.

Virpuolė ir jos krikštamotė Nijolė iš Smalininkų