Parkinsonas 2012

Ką reiškia vieneri metai mums, gyvenantiems su Parkinsonu, kuris nenuilstamai darbuojasi mūsų nenaudai ir kurio pažaboti dar niekam nepavyko? Nei su juo susitarsi, nei jam patarsi. Tačiau pakovoti vis dėlto verta.

Kokį įrašą Draugijos istorijoje paliks 2012? Kad ir kaip norisi pradėti nuo padejavimų: trūksta sveikatos, pinigų, darbo rankų ir dar daugelio dalykų, prisiminkime tuos įvykius, renginius ir žmones, kuriais galima džiaugtis ir didžiuotis.

Nominacijos už prabėgusių metų veiklą:

Metų rūpintojėlė – Ona Gvazdauskienė. Už konferencijos „Parkinsono liga ir reabilitacija“ organizavimą Panevėžyje.

Metų organizatorius – Leonas Pažėra. Už LPLD tarybos posėdžio organizavimą Klaipėdoje.

Metų bitė darbininkė – Rasma Zlatkuvienė. Už renginių vedimą, optimizmą, skatinimą visus burtis draugėn ir svetainę www.parkinsonas.lt.

Metų kovotojas – Algirdas Vaičiulis. Už aktyvią veiklą, nepaisant ligos sunkumų.

Metų protokolų rašytoja – Bronė Dzenkauskienė.

Metų dainorius – Romas Stonis. Už muziką, dainas, kūrybą.

Metų šokių karalius – Stanislovas Vaitkevičius. Už liaudies šokių festivalį „Nepalikit su negalia vienų“.

Metų pabėgėlis – Zigmantas Dilda. Už antruosius namus Italijoje.

Metų migruotoja – Regina Mykolaitienė. Už migravimą tarp Šiaulių ir Viešvilės.

Metų nusipelniusios veteranės – Irena Ušinskienė ir Jadvyga Ramašauskienė.

Metų rėmėja – Rita Matulevičienė.

Metų menininkė – Marytė Jurkienė. Už grožio kūrimą.

Metų naujokė – Brigita Kimbrienė. Už sėkmingą debiutą LPLD tarybos veikloje.

Metų internautė – Birutė Naujokaitė už svetainės www.parkinsonas.lt administravimą.

Sveikiname!

Kviečiame visus narius būti aktyviais šiais metais!


Marytės Jurkienės darbai: siuvinėjimas bei poezija. Vienas stambiausių siuvinėtų paveikslų – Leonardo da Vinči „Paskutinė vakarienė“.